Strona głównaArchitekturaCzy wymiana okien wymaga zgłoszenia?

Czy wymiana okien wymaga zgłoszenia?

Właściwie dobrane i ocieplone okna mają bardzo duży wpływ na charakterystykę energetyczną całego budynku. Nic więc dziwnego, że jeżeli okna są stare i niezbyt szczelne, chcesz je wymienić. Czy wymiana okien wymaga zgłoszenia? Wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

Wymiana okien w budynku wielorodzinnym

W przypadku budynku wielorodzinnego pod uwagę brać trzeba ogólne wytyczne prowadzenia prac remontowych uchwalone przez wspólnotę lub spółdzielnię. To właśnie od nich zależy, jakie prace remontowe można wykonać bez zgłaszania, a jakie należy zgłaszać. Zazwyczaj wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia oczekuje od właściciela mieszkania wysłania pisma zawierającego wykaz planowanych robót budowlanych. Nie trzeba zgłaszać drobnych prac w obrębie swojego mieszkania, takich jak malowanie ścian albo wymiana podłogi. Czy wymiana okien wymaga zgłoszenia? Zazwyczaj tak, tym bardziej że jest to ingerencja w zewnętrzną część budynku.

Po udzieleniu zezwolenia na wykonanie inwestycji spółdzielnia albo wspólnota może także wskazać na konieczność powiadomienia pozostałych mieszkańców bloku lub kamienicy o prowadzonych przez siebie pracach, na przykład poprzez podanie informacji na wspólnej tablicy ogłoszeń. W ten sposób pozostali lokatorzy będą poinformowani o uciążliwościach. Warto to zrobić szczególnie wówczas, kiedy w zakresie prac przewidujesz na przykład kucie ścian, które może być bardzo nieprzyjemne. Prace prowadź wyłącznie w godzinach dziennych. Chociaż nie ma przepisów o obowiązku zachowania ciszy nocnej (każde jej przerywanie można zakwalifikować po prostu jako zakłócanie miru domowego bez względu na godzinę) to jednak stosunki dobrosąsiedzkie wymagają, aby nie hałasować w godzinach wieczornych i porannych.

Za stolarkę okienną przynależną do mieszkania, którego jest się właścicielem, odpowiedzialny jest sam właściciel nieruchomości. W przypadku okien na klatce schodowej albo w piwnicy odpowiedzialność za ich wymianę spoczywa na spółdzielni lub wspólnocie.

Wymieniane okna muszą być o dokładnie takich samych wymiarach, wzorze i kolorze, co stare. Inaczej zbyt mocno ingerowałyby w wygląd budynku. Czy wymiana okien wymaga zgłoszenia do nadzoru budowlanego etc.? Jeżeli te wymagania są spełnione, nie trzeba na tę czynność uzyskiwać pozwolenia na budowę. 

Wymiana okien zgłoszenie do starostwa

Kiedy przy wymianie okien zgłoszenie do starostwa jest niezbędne? Przede wszystkim pozwolenia na budowę wymaga każda wymiana wiążąca się ze zmianą wymiarów wnęki okiennej albo jej kształtu, a także przeniesienie okna w inne miejsce, bez znaczenia czy odbywa się to w budynku wielorodzinnym czy w domu wolnostojącym. Przy wymianie okien zgłoszenie do starostwa wystarczy, jeżeli w planach masz zmianę koloru stolarki albo jej wyglądu (na przykład okna ze szprosami). Należy tak zrobić również wówczas, kiedy budynek jest wpisany do rejestru zabytków. W tym przypadku potrzebne będą dodatkowe dokumenty, czyli zgoda właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Po złożeniu dokumentów do właściwego urzędu ma on 30 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu do prac. Jest to tak zwana milcząca zgoda. Jeżeli upłynie 30 dni kalendarzowych i takiego sprzeciwu nie ma, można przystąpić do prac.  Samowolna wymiana takich okien wiązać się może z karą grzywny. Wymiana okien bez zgłoszenia i bez pozwolenia jest możliwa, jeżeli zmieniasz okna na dokładnie takie same (tylko na przykład trójszybowe). Zgodnie z prawem taki remont uważany jest za bieżącą konserwację budynku. W niektórych przypadkach spółdzielnie mieszkaniowe oferują nawet dofinansowanie takiej wymiany. Można się ubiegać o zwrot części poniesionych kosztów. Dotyczy to także takich prac, jak wymiana drzwi wejściowych do mieszkania. To także uznawane jest za prace wynikające z bieżącego użytkowania budynku.

Tomasz Borowiecki
Tomasz Borowiecki
Ukończył technikum budowlane i od tego czasu zakochał się w remontach, wykończeniach i stolarce.
Powiązane artykuły

Najpopularniejsze