Strona głównaPoradyMobilne dźwigi - parametry i ich limity

Mobilne dźwigi – parametry i ich limity

Nowoczesne pojazdy i maszyny budowlane usprawniają realizację wielu inwestycji budowlanych. Szczególnie praktyczne i wygodne w zastosowaniu są mobilne dźwigi, które w łatwy sposób można transportować dokładnie tam, gdzie w danym momencie są potrzebne. Jeżeli jednak maszyna będzie przydatna tylko w jednym miejscy, warto postawić na modele stacjonarne.

Rodzaje dźwigów wykorzystywanych w pracach budowlanych

Dźwigi stosowane na budowie można podzielić na dwa typy: żurawie wieżowe oraz żurawie ruchome. Oba typy różnią się między sobą pod kilkoma względami, jednak ich uchwycenie wbrew pozorom nie jest łatwe. Najbardziej charakterystyczna różnica między nimi polega na tym, że w żurawiach ruchomych dostępny jest specjalny wysięgnik, zakończony chwytnikiem, umieszczonym na specjalnej, ruchomej platformie.
Żurawie wieżowe to urządzenia nieruchome i masywne, które będą nadawały się do pracy na znacznie większych wysokościach niż żurawie ruchome. Dodatkowa klasyfikacja stosowanych na placu budowy dźwigów obejmuje podział na urządzenia przejezdne (mobilne) oraz stacjonarne.

Żurawie mobilne na budowie

Dźwigi mobilne ze względu ma wygodę stosowania, na wielu budowach stanowią niezbędne do pracy urządzenie. Do czego są wykorzystywane? Stosuje się je przede wszystkim do:

  • przenoszenia szkieletów budynków na miejsce montażu,
  • przenoszenia elementów prefabrykowanych,
  • transportu konstrukcji oraz pali,
  • transportu surowców budowlanych do miejsc roboczych.

Ze względu na to, że żuraw samojezdny na budowie znajduje bardzo szerokie zastosowanie, dla bezpieczeństwa należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Jeżeli trawers lub zawiesie są odpowiednio zadbane, żurawiem można transportować niemal wszystko. Mając na względzie charakter działania maszyny ważne jest to, by zabezpieczyć wszystkie transportowane ładunki.

Parametry techniczne dźwigów mobilnych

Istnieje kilka ważnych parametrów, którymi charakteryzują się dźwigi mobilne. Jednym z nich jest udźwig żurawia wyrażany w tonach lub kilogramach jest maksymalną wartością obciążenia, przy której urządzenie może pracować prawidłowo. W żurawiach wartość udźwigu zależna jest od:

  • długości wysięgu,
  • długości wysięgnika,
  • kąta pochylenia wysięgnika,
  • rodzaju olinowania,
  • sposobu podparcia żurawia.

Ważnym parametrem jest również moment udźwigu będący wielkością opisującą zdolność urządzenia do przenoszenia ładunku o określonej masie. Istotny jest równie wysięg (wyrażony w metrach) będących odległością poziomej części osi obrotu od pionowej osi urządzenia ładunkowego.

Wysokość podnoszenia jest maksymalną odległością od podłoża, na jaką maszyna jest w stanie unieść ładunek. Wartość ta wyrażona jest zawsze w metrach. Natomiast głębokość opuszczania będzie odległością pionową mieszoną od poziomu ustawienia żurawia do urządzenia ładunkowego (te musi znajdować się w maksymalnym dolnym położeniu).

Żurawie mobilne bez obciążenia najczęściej mają możliwość wykonania pełnego obrotu wysięgnika. Warto jednak wiedzieć, że z obciążeniem kąt obrotu bywa niekiedy ograniczony.
Dźwigi mobilne mogą być charakteryzowane również przez prędkość ruchów roboczych (podnoszenia, opuszczania, obrotu, teleskopowania) oraz przez prędkość jazdy żurawia samochodowego.

Kto może sterować dźwigiem mobilnym?

Do obsługi dźwigów mobilnych niezbędne są stosowane uprawnienia i kwalifikacje wystawione przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Uprawnienia można zdobyć po ukończeniu kursu na żurawie kategorii II. Kurs trwa 40 godzin i kończy się egzaminem państwowym, zarówno w części praktycznej jak i teoretycznej. W zależności od rodzaju żurawia uprawnienia przydzielane są na okres od 5 do 10 lat.

Artykuł sponsorowany

Tomasz Borowiecki
Tomasz Borowiecki
Ukończył technikum budowlane i od tego czasu zakochał się w remontach, wykończeniach i stolarce.
Powiązane artykuły

Najpopularniejsze