Strona głównaPoradyBudowa studni chłonnej

Budowa studni chłonnej

Przydomowa studnia chłonna jest konstrukcją, która stanowi zbiornik do zbierania zużytej wody. Przeznaczona może być też na deszczówkę. Obecnie już wiele osób dba o ekologię, a wciąż nieustannie wzrasta ich liczba. Taka budowa studni chłonnej pozwala na równomierne rozproszenie wody w gruncie dobrze przepuszczalnym. Studnię chłonną najlepiej jest budować na działce o dość małej powierzchni. Zawsze przed budową studni chłonnej należy przeprowadzić analizę gruntu. Pozwoli ona poznać głębokość gruntu przepuszczalnego i nieprzepuszczalnego wodę, czy jest wysoki poziom wód gruntowych, a także warstwę wodonośną.

Studnia chłonna – co to jest?

Przede wszystkim, aby móc mówić o tym jak zrobić studnię chłonną, jak uzyskać pozwolenie, z jakich materiałów można ją zrobić, trzeba wytłumaczyć co to jest studnia chłonna. 

Najczęściej studnię chłonną buduje się do oczyszczalni biologicznej ścieków. Takie połączenie świetnie sprawdzi się w domowych warunkach.

Studnia chłonna – zbiornik, do którego odprowadza się wodę z przydomowej oczyszczalni ścieków lub na deszczówkę w celu jej równomiernego rozprowadzenia w gruncie. Budowa studni chłonnej pozwala na doprowadzenie wody do warstwy przepuszczalnej wody, która znajduje się pod warstwą nieprzepuszczalną, którą najczęściej stanowi glina. Studnia chłonna jest wręcz przymusowa w glinie lub warstwie gruntu o dużej jej zawartości, ponieważ taka gleba praktycznie nie przepuszcza wody, co uniemożliwia odprowadzenie deszczówki lub wody z przydomowej oczyszczalni ścieków.

Z czego zrobić studnię chłonną?

Najczęściej studnię chłonną wykonuje się z kręgów betonowych, których średnica wynosi 1 m, a ich wysokość wynosi około 50-60 cm. Są to studnie tradycyjne, które mogą także być zbudowane z lanego i uzbrojonego betonu.

Coraz częściej budowa studni chłonnej wykonywana jest z tworzywa sztucznego. Mogą to być pojemniki polipropylenowe lub polietylowe, których montaż jest niezwykle łatwy. W porównaniu do studni chłonnej z kręgów betonowych do budowy studni z tworzywa sztucznego nie wymagana jest duża sprawność, wiedza budowlana a nawet specjalny sprzęt do montażu.

Jednym z tych nowoczesnych rozwiązań jest studnia chłonna z rury karbowanej. Zastosowań takiej rury może być jeszcze kilka – studzienka zaworowa, drenaże. Studnia chłonna z rury karbowanej posiada wiele zalet. Spełnia wszelkie wymagania jakościowe. Jest odporna zarówno na niskie jak i wysokie temperatury oraz wiele czynników zewnętrznych. Cena studni chłonnej wykonanej z rury karbowanej jest o wiele niższa w porównaniu z ceną studni chłonnej betonowej.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest wykonanie studni chłonnej z beczki. Najczęściej wykorzystywana jest w tym celu, wszystkim chyba znana, niebieska beczka z tworzywa sztucznego o pojemności 300l. 

Studnia wodna – schemat

Powyższy schemat studni chłonnej przedstawia jej uproszczony model w przekroju. Bardzo ważne jest, aby studnia chłonna spełniała wszystkie wymagania, była odpowiednio zbudowana oraz abyśmy posiadali wszystkie pozwolenia.

Studnia chłonna składa się z części odpowiedniej. Ma ona wysokość około 1 m wysokości. Powyżej znajduje się nadstawka o wysokości około 0,5 m, która koniecznie musi posiadać wywiewkę wentylacyjną i pokrywę typu lekkiego. Wodę z przydomowej oczyszczalni ścieków doprowadzona jest do studni chłonnej za pomocą rury dopływowej. 

Jak zrobić studnię chłonną z kręgów betonowych?

Na samym początku trzeba zapewnić dopływ wody z przydomowej oczyszczalni ścieków do studni chłonnej. W tym celu należy umieścić poziomo w ziemi rury dopływowe, poniżej poziomu przemarzania gruntu.

Najprostszym sposobem, jak zrobić studnię chłonną, jest wybieranie gruntu z wnętrza kręgów betonowych i im bardziej się zagłębią dostawianie kolejnych. Innym sposobem, chodź metoda ta wymaga użycia małego żurawia, jest na początku wykopanie dziury pod studnię chłonną i dopiero wtedy umieszczenie w niej kręgów betonowych.

Kiedy już studnia chłonna znajduje się w ziemi trzeba resztę wolnej przestrzeni w ziemi wypełnić materiałem przepuszczalnym – piasek lub żwir. Ostatnim krokiem jest zabezpieczenie studni chłonnej materiałem filtracyjnym – geowłókniną i zasypanie jej żwirem lub wykopanym wcześniej gruntem.

Studnia wodna – pozwolenie

Przed przystąpieniem do budowy studni chłonnej należy spełnić pewne przepisy. Trzeba uzyskać analizę terenu, aby ustalić jakie warunki gruntowo-wodne panują na naszej działce i czy jest wysoki poziom wód gruntowych. W tym celu powinniśmy wynająć odpowiednich specjalistów, którzy posiadają wiedzę, umiejętności i sprzęt. Wymagania dotyczące studni chłonnej wprost mówią, że poziom wód gruntowych nie może być mniejszy niż 1,5 m. Kolejną kwestią jakie wymagania trzeba spełnić przed budową studni chłonnej jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z przepisami, jeżeli studnia chłonna będzie na głębokości większej, niż 3 m należy sporządzić dokumentację, w której określone są wszystkie wymagania i parametry przydomowej oczyszczalni ścieków i mapa do celów projektowych z zaznaczonym miejscem studni chłonnej.

Tomasz Borowiecki
Tomasz Borowiecki
Ukończył technikum budowlane i od tego czasu zakochał się w remontach, wykończeniach i stolarce.
Powiązane artykuły

Najpopularniejsze