Strona głównaNarzędziaKlasy szczelności - ip68, ip67, ip44, ip65, ip55, ip44, ip20, ip60

Klasy szczelności – ip68, ip67, ip44, ip65, ip55, ip44, ip20, ip60

Klasy szczelności IP informują o stopniu ochrony, jaką zapewnia obudowa danego urządzenia elektrycznego przed dostępem do niebezpiecznych elementów znajdujących się wewnątrz obudowy, szkodliwym wpływem wody, a także wnikaniem obcych ciał. IP dotyczy nie tylko obudów elektrycznych, ale także pojazdów samochodowych. Wraz ze wzrostem klasy szczelności, rośnie ochrona, jaką pełni dany element lub przedmiot. Klasy szczelności oznacza się kodem IP, który jak wcześniej wspomniano, świadczy o stopniu ochrony urządzenia, a także jego zawartości. Nie każde urządzenie można wystawić na skrajne warunki pogodowe. Te o najniższej wartości kodu IP będą odznaczały się niską wodoszczelnością, a także małą ochroną przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem. Jak odczytać stopień ochrony IP z tabeli? Pierwsza cyfra oznacza stopień ochrony ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz urządzenia. Druga cyfra to ochrona przed wnikaniem wody.  

Najczęściej spotykane klasy szczelności:

 • klasa szczelności IP20 – przedmioty te charakteryzują się niską ochroną przeciwpyłową oraz zerową wodoszczelnością. Są to produkty bardzo wrażliwe na wpływ pyłów oraz wody. 
 • klasa szczelności IP44 – obie wartości są wyższe od poprzedniej, co będzie oznaczać, że ochrona dla ludzi oraz przed wnikaniem wody będzie równie wyższa, co oznacza, że obudowę o klasie IP44 na deszcz można wystawić.
 • klasa szczelności IP54 oznacza, że dotyczy sprzętu z częściową pyłoszczelnością i wodoodpornością. Co oznacza, że IP54 może być spotykana w obudowach napędów do bram, a także na  innych sprzętach ogrodowych.
 • klasa szczelności IP55 zapewnia prawie całkowitą pyłoszczelność, jednak w przypadku wody IP55 oznacza, że należy unikać ulewnych deszczy.
 • klasa szczelności IP65 również odznacza się pyłoszczelnością, jeżeli chodzi o stopień ochrony przed wodą, to również unikać należy ulewnych deszczy.
 • klasa szczelności IP66 zapewnia produkt pyłoszczelny wraz wodoodpornością. Klasę szczelności IP66 posiadają obudowy napędów do bram oraz monitoringu.
 • klasa szczelności IP67 pozwala na zanurzanie sprzętu z taką obudową w wodzie, jednak krótkotrwale. IP67, jeżeli chodzi o pyłoszczelność, to mamy tutaj 100% ochronę.
 • klasa szczelności IP68 cechuje się wysoką wodoszczelnością. To samo dotyczy ochrony przed pyłami. Sprzęt posiadający wodoszczelność klasy IP68 nada się idealnie na budowę lub dla osób, które w pracy mogą spotkać się z ryzykiem zachlapania wodą lub w otoczeniu wysokiego zapylenia. 

Aby samemu stwierdzić, z jaką klasą szczelności mamy do czynienia oraz czy sprzęt nadaje się na zewnątrz lub kontakt z wodą, warto znać, co skrót IP z dwoma cyframi oznaczają. Co więcej, kod może się składać, oprócz skrótu IP i dwóch cyfr, z dodatkowych oznaczeń. Oznaczenia te informują o stopniu ochrony przed ewentualną możliwością dostępu do niebezpiecznych elementów urządzenia. Wyróżnia się:

 • A – ochrona osób dotykających powierzchni wierzchnią częścią dłoni,
 • B –  ochrona osób dotykających dane urządzenie palcem, 
 • C – ochrona osób, które dotykać będą urządzenie przedmiotem o średnicy 2,5 mm, 
 • D – zapewniona ochrona osób dotykających urządzenie przedmiotem o średnicy 1 mm lub drutem.

Stopień ochrony IP – tabela

Poszczególne cyfry oznaczają stopień ochrony przed przedostawaniem się ciał stałych lub  przed wpływem wody. Z tabel stopnia ochrony IP można odczytać, jaką ochronę dana obudowa posiada. W przypadku pierwszej cyfry prezentują się następująco: 

 • cyfra 0 oznacza brak jakiejkolwiek ochrony przed dostawaniem się pyłów,
 • cyfra 1 oznacza ochronę przed zanieczyszczeniami o średnicy powyżej 5 cm,
 • cyfra 2 to ochrona przed pyłkami o średnicy 1,25 cm,
 • cyfra 3 zapewnia ochronę przed pyłami i ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm, 
 • cyfra 4 zapewnia pyłoszczelność w przypadku pyłów o średnicy 1 mm, 
 • cyfra 5 to ochrona przed pyłkami,
 • natomiast cyfra 6 zapewnia całkowitą pyłoszczelność.

Na przykład co oznacza IP55? Oznacza, że mamy ochronę przed wszelkiego rodzaju pyłkami, ponieważ pierwsza cyfra to 5. Jeżeli chodzi o klasę szczelności IP66, to zapewniona jest pełna pyłoszczelność.

Jeżeli chodzi o tabelę stopnia ochrony IP w przypadku przedostawania się wody przez obudowę lub wpływu deszczu na obudowę, to:

 • cyfra 0 również będzie oznaczać brak jakiejkolwiek ochrony.
 • cyfry 1-3 oznaczają, że zapewniona jest ochrona przed deszczem.
 • przedział 4-5 ochrania przed działaniem silnych strugów deszczu.
 • cyfra 6 zapewnia wodoszczelność, nawet w przypadku silnego strumienia
 • cyfra 7 pozwala na zanurzanie przedmiotu pod wodą, jednak nie może być to długotrwałe zanurzenie.
 • pełną wodoszczelność zapewnia cyfra 8. 

Tak więc klasa szczelności IP68 wodoszczelność zapewnia całkowitą, dodatkowo 6 dotyczy również pełnej pyłoszczelności. Stopień ochrony IP44 na deszcz się sprawdzi, nawet w przypadku silnych strugów deszczu. To samo w przypadku IP54 na zewnątrz się sprawdzi, ponieważ zapewnioną mamy wysoką ochronę przed pyłkami wraz z ochroną przed deszczem. Co oznacza IP55? Jeżeli chodzi o pyłki, możemy być spokojni, jeśli chodzi o wodę i deszcz, to przedmiot może być wystawiony na deszcz. 

Bardzo ważne jest zwracanie uwagi na klasy szczelności, ponieważ informują one o ochronie przed przedostaniem się wody lub ciał stałych przez obudowę. Warto się zastanowić, czy jeżeli produkt oznaczony będzie klasą szczelności IP66, to jaką ochronę na zapewnioną lub co oznacza IP54 i czy IP54 na zewnątrz się nadaje. Jeżeli chodzi o wodoszczelność IP68 to jest to najczęściej spotykana wartość w przypadku nowszych telefonów.  

Tomasz Borowiecki
Tomasz Borowiecki
Ukończył technikum budowlane i od tego czasu zakochał się w remontach, wykończeniach i stolarce.
Powiązane artykuły

Najpopularniejsze