Strona głównaNarzędziaFrezowanie gwintów i otworów

Frezowanie gwintów i otworów

Rodzajów frezowania jest dużo i można je podzielić ze względu na rozmieszczenie ostrzy freza i wyróżnić można frezowanie obwodowe, gdy oś frezu ustawiona jest równolegle do powierzchni obrabianej, czołowe, gdy ustawiona ona jest prostopadle do powierzchni oraz skośne, w momencie, gdy oś tworzy z powierzchnią kąt od 0 do 90 stopni. Pod względem kinematycznym rozróżnia się frezowanie przeciwbieżne, gdy przedmiot obrabiany obraca się w kierunku przeciwnym do kierunku pracy ostrzy i współbieżne, gdy przedmiot i ostrza pracują w jednym kierunku. Kolejnym kryterium podziału rodzajów frezowania jest jego konstrukcja i tutaj możliwe jest frezowanie swobodne, kiedy powstaje jedna powierzchnia obrobiona, niepełne – dwie powierzchnie oraz frezowanie pełne, w wyniku którego powstają trzy powierzchnie. Frezowanie znajduje zastosowanie w obróbce metali, tworzyw sztucznych, a także drewna. W porównaniu do wiercenia, jest ono bardziej dokładniejsze i pozwala na tworzenie specyficznych kształtów.

Frezowanie gwintów  

Frezowanie gwintów jest procesem, który pozwala na wykonywanie różnych gwintów, ale również możliwe jest obrabianie elementów z różnych materiałów. Sam proces frezowania jest rodzajem obróbki, który polega na skrawaniu materiału. Dzięki temu procesowi możliwe jest nadanie odpowiedniego kształtu różnorodnym przedmiotom za pomocą specjalnego narzędzia, którym jest wieloostrzowy frez na przeznaczonej do tego obrabiarce, nazywanej frezarką. Przy frezowaniu wykorzystywany jest ruch obrotowy w przypadku narzędzia oraz ruch posuwowy wykonywany przez narzędzie lub przedmiot obrabiany. Frezowanie gwintów umożliwia wykonanie gwintu o gładkiej powierzchni, bez powstawania zadziorów. 

Frezowanie gwintu – proces

Proces frezowania gwintu polega na usunięciu materiału, dzięki któremu można otrzymać gwint na wzór profilu freza. Frezowanie gwintu wykonuje się w celu przytwierdzenia elementu do powierzchni płaskiej  za pomocą śruby. Proces polega na umieszczeniu freza w osi otworu na taką głębokość, na której umieszczony zostanie gwint. Następnie nakierowuje się frez do ściany otworu pod możliwie najmniejszym kątem, a sam frez powinien poruszać się po łuku. Następnie porusza się on ruchem śrubowym, aż do uzyskania na gwincie skoku, do jakiego został on przeznaczony. Mimo, że proces frezowania jest mniej produktywny niż wiercenie, to stosuje się go w kilku przypadkach: gdy mamy do czynienia z otworami o dużej średnicy, a moc obrabiarki jest niska, gdy do wykonania jest mniej serii, niż na skalę produkcyjną. Frezowanie wykorzystuje się do tworzenia otworów bez przelotu, a także, gdy materiał jest cienkościenny. Kolejnym powodem do wykorzystania procesy frezowania, jako metody obróbki, jest rodzaj materiału, którego wiercenie jest utrudnione ze względu na złe złamanie lub odprowadzanie powstających wiórów. 

Frezowanie otworów

Natomiast frezowanie otworów jest wykonywane w celu połączenia frezowanego elementu z innym materiałem za pomocą śruby. Dzięki frezowaniu otworów możliwe jest skrawanie gwintu na elementach, których powierzchnie mają bardzo cienkie ścianki. Podczas frezowania możliwa jest zmiana prędkości tego procesu oraz ruchu freza, co umożliwia kontrolę rozmiarów wirów, a także uzyskanie pożądanej powierzchni. Frezowanie otworów ma wiele zalet, między innymi proces frezowania otworów możliwy jest na cienkiej powierzchni. Podczas procesu frezowania otworów możliwa jest manipulacja prędkością skrawania materiału, ale również kierunku i sposobu poruszania freza. 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Tomasz Borowiecki
Tomasz Borowiecki
Ukończył technikum budowlane i od tego czasu zakochał się w remontach, wykończeniach i stolarce.
Powiązane artykuły

Najpopularniejsze