Strona głównaPoradyWysokość komina - aktualne przepisy 2023

Wysokość komina – aktualne przepisy 2023

Komin ma za zadanie odprowadzać spaliny na zewnątrz, które powstały w wyniku palenia materiałów grzewczych, aby zapewnić ciepło w naszym domu, czy mieszkaniu. Głównym produktem jest tutaj sadza, która rzadko usuwana, może doprowadzić do samozapalenia się komina, a nawet dachu. Dlatego też ważna jest wysokość komina ponad dach, która uniemożliwi zajęcie się konstrukcji dachu w razie pożaru, a dodatkowo zabezpieczy przed osadzaniem się pyłu i sadzy na pokryciu dachowym. Niektóre projekty zakładają, że wysokość komina będzie sięgała wysoko ponad dach. Ile zatem powinna wynosić odpowiednia wysokość komina? Jeżeli nasze dachy są płaskie i nachylone pod niewielkim kątem, to wymagana minimalna wysokość komina to jeden metr. Istotna jest również odległość komina od połaci. Biorąc to pod uwagę, w odległości jednego metra od pokrycia dachowego wysokość komina nad dachem powinna wynosić 30 centymetrów. Co mówią przepisy o wysokości komina?

Wysokość komina ponad dachem

Fachowi dekarze wiedzą, jaka wysokość komina powinna być w zależności od dachu. Pod uwagę należy wziąć odległość od kalenicy. Jeżeli nasz komin znajduje się w bliskim sąsiedztwie kalenicy, to powinien być ustawiony jak najwyżej. W przypadku, gdy komin spalinowy przechodzi przez dach i jak wcześniej powiedziano, znajduje się blisko kalenicy lub do 1,5 metra od niej, to wysokość komina nad dachem powinna wynosić około 0,5 metra. Oddalając się z umiejscowieniem komina od kalenicy, w wysokość ta będzie znacznie większa. Na przykład, kiedy nasz komin spalinowy położony jest o około 3 metry, to w takim wypadku może osiągać on wysokość taką, że będzie na równi z kalenicą. Wysokość komina ponad dachem jest regulowana przez obowiązujące przepisy. Przygotowując projekt dachu należy się do nich stosować, aby komin nie tylko spełniał swoje zadanie, ale również, by nie stanowił ryzyka i niebezpieczeństwa dla całego obiektu. Przepisy wysokości dachu mówią przede wszystkim o kącie nachylenia dachu, który ma istotne znaczenie, jeżeli zastanawiamy się nad wysokością komina. Im bardziej stromy dach, tym wysokość komina ponad dachem powinna być większa, ponieważ powoduje to, że między pokryciem dachu a kominem jest mała odległość. Zgodnie z normą PN EN 1443, jeżeli odległość komina od dachu, która zgodnie z przepisami stanowi jego przeszkodę, wynosi mniej niż 1,5 metra, to wymagana minimalna wysokość komina powinna wynosić 30 centymetrów od górnej krawędzi. Zachowanie minimalnej wysokości komina powinno być uwzględnione w projekcie naszego domu, biorąc pod uwagę także rodzaj połaci, z której wykonany został dach. Nie bez znaczenia jest również długość całego kominowego, a także szerokość jego przekroju, które pozwolą na sprawne wydostawanie się dymu i nie pozwolą na zaczopowanie się sadzy wewnątrz kanału komina. Ponadto, wysokość komina, jego odległość od dachu związana jest z rodzajem pieca, którym ogrzewamy nasz dom. W zależności od używanego paliwa, wartości te będą inne. 

Określenie prawidłowej wysokości komina związane jest z bezpieczeństwem użytkowników danego budynku. Odpowiednia wysokość komina spalinowego ponad dachem uwzględnia odległość komina od dachu. Ma to szczególne znaczenie w okresie grzewczym, ponieważ osadzająca się sadza we wnętrzu komina stwarza ryzyko pożaru. Nie bez znaczenia jest również materiał, z którego zostało wykonane pokrycie. W przypadku wykończenia dachu materiałem nisko ognioodpornym ryzyko jest znacznie większe. W przepisach wysokości komina uwzględniono także rodzaj opału, ponieważ na podstawie tego wysokość komina będzie się różniła.

Przepisy ustalone zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. I tak na przykład, dach o pochyleniu mniejszym niż 12 stopni powinien posiadać komin, którego wysokość ponad dachem będzie wynosić co najmniej 60 centymetrów nad kalenicą. Dachy strome wymagają większej wysokości, w związku z bliższym kontaktem dachu z jego pokryciem. Oprócz tego, spaliny powinny mieć swobodną drogę na wydostawanie się z komina, a przeszkodą w tym wypadku jest dach i różnego rodzaju konstrukcje, jak wieżyczki i tym podobne. Komin powinien znajdować się co najmniej 1 metr od dachu na wysokość przynajmniej 30 centymetrów. 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Tomasz Borowiecki
Tomasz Borowiecki
Ukończył technikum budowlane i od tego czasu zakochał się w remontach, wykończeniach i stolarce.
Powiązane artykuły

Najpopularniejsze