Strona głównaCennik budowlanyZwrot kosztów za przyłącze gazowe - ile i za co dokładnie?

Zwrot kosztów za przyłącze gazowe – ile i za co dokładnie?

Zainstalowanie instalacji gazowej w swoim domu wymaga ogromu czasu, cierpliwości i formalności. Jeśli chcesz korzystać z gazu ziemnego, musisz posiadać przyłącze gazowe. Dokumenty, jakie musisz dostarczyć do rejonowego zakładu gazowniczego to projekt instalacji gazowej oraz wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu. W ciągu 21 dni powinieneś otrzymać odpowiedź. Jak wygląda cały proces przyłączenia instalacji gazowej? Czy jest możliwy zwrot za przyłącze gazowe? Tego dowiesz się w poniższej treści artykułu.

Przyłącze gazowe – od czego zacząć?

Pierwszym krokiem jest zaprojektowanie przyłącza gazowego. Projekt powinien wykonać specjalista, który powinien okazać nam stosowne dokumenty potwierdzające jego uprawnienia do projektowania instalacji gazowych zewnętrznych i wewnętrznych. Jeśli nie masz na oku żadnej firmy, która mogłaby wykonać dla Ciebie taki projekt, zwróć się do gazowni z prośbą o przydzielenie osoby, która będzie pomocna w tym zakresie. Takie rozwiązanie ma ogromną zaletę – projekt wykonany przez osobę poleconą przez gazownię powinien być bez problemu zatwierdzony. Niezależnie od tego, czy projektanta wybierzesz samodzielnie, czy będzie z polecenia gazowni, koszt przeglądu i wykonania takiego projektu to wydatek około 1,5 tysiąca złotych. 

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, do dokumentacji powinien być dołączony wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu. Jest to konieczne, aby uzyskać informacje na temat tego, czy wystarczy budowa samego przyłącza gazowego, czy jest potrzebna rozbudowa gazociągu. Powinniśmy dostać także kosztorys takiej inwestycji. Śmiemy przypuszczać, że w przypadku, gdzie sieć gazowa jest oddalona od domu o kilkaset metrów, niezbędna będzie rozbudowa gazociągu. Niestety, wszystkie koszty leżą w gestii właściciela. Istnieje jeden wyjątek – kiedy w pobliżu dostęp do przyłącza gazowego chce uzyskać więcej niż jedno gospodarstwo domowe. W takiej sytuacji można podjąć się negocjacji z dostawcą gazu i możliwe jest, aby instalacja była rozbudowana na jego koszt.

Cena przyłącza gazowego jest zależna od dostawcy. Różni się on ze względu na miejsce zamieszkania, moc przyłącza i odległości gospodarstwa domowego od gazociągu.

Polska Spółka Gazownictwa umożliwia złożenie wniosku przez internet. Załatwianie formalności online jest o wiele szybsze, aniżeli w tradycyjny sposób. W serwisie gazownictwa możesz poprosić o SMS – owe lub mailowe poinformowanie o postępie prac związanych z przyłączeniem gazociągu. Na portalu można złożyć wniosek o określenie warunków do przyłączenia, o określenie możliwości przyłączenia, o zawarcie umowy o przyłączenie, a także otrzymać potrzebne dokumenty i faktury.

Czy możliwy jest zwrot kosztów za przyłącze gazowe?

Zastanawiasz się, czy istnieje możliwość zwrotów kosztów za przyłącze gazowe przez zakład gazowniczy? Teoretycznie, jest to możliwe, jednak w praktyce są to bardzo rzadkie przypadki. Musisz wystosować pisemną prośbę zwrot kosztów za przyłącze gazowe z dokładnych określeniem, o jaki lokal chodzi (ulica, numer domu), podać swoje dane ( imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, telefon kontaktowy), wpisać ewentualne uwagi, dołączyć umowę z Miejskim Społecznym Komitetem Gazyfikacji swojego miasta, dowody wpłaty opłaty przyłączeniowej lub dowód przelewu; , umowę o przyłączenie do sieci gazowej, fakturę VAT oraz inne, które posiadasz. Pamiętaj o umieszczeniu własnoręcznego czytelnego podpisu. Większe szanse na zwrot kosztów za przyłącze gazowe będziesz miał w przypadku, kiedy z przyłącza skorzystało więcej niż jedno gospodarstwo domowe.

Tomasz Borowiecki
Tomasz Borowiecki
Ukończył technikum budowlane i od tego czasu zakochał się w remontach, wykończeniach i stolarce.
Powiązane artykuły

Najpopularniejsze