Strona głównaCennik budowlanyKierownik budowy - cennik, uprawnienia, obowiązki

Kierownik budowy – cennik, uprawnienia, obowiązki

Każdy, kto kiedykolwiek budował jakiś budynek, samodzielnie czy za pośrednictwem ekipy, wie, że kierownik budowy jest w tym momencie niezbędny. Pieczątka kierownika budowy potwierdza, że wszystko zbudowane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest bezpieczne w użytkowaniu. Pozostaje jednak pytanie: ile bierze kierownik budowy i jakie ma uprawnienia?

Kierownik budowy – obowiązki

Kierownikiem budowy zostać może absolwent wyższych studiów technicznych, takich jak architektura czy budownictwo, który ma odpowiednią praktykę zawodową. Uprawnienia budowlane uzyskuje się na drodze zdania egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego. Zdaje się go przed komisją powołaną przez organ samorządu zawodowego. Po jego pozytywnym wyniku zostaje się wpisanym do centralnego rejestru członków samorządu zawodowego.

Dbałość o sposób prowadzenia prac budowlanych oraz wykonanie ich zgodnie z projektem to codzienne czynności kierownika budowy. Obowiązki osoby piastującej takie stanowisko dotyczą zachowanie bezpieczeństwa przez cały etap stawiania nieruchomości. Jego zatrudnienie nakłada na inwestora prawo budowlane. Już w momencie uzyskania pozwolenia na budowę warto zacząć szukać kierownika budowy. Ile kosztuje taka usługa? Oczywiście zależy to od indywidualnego cennika danej osoby. Jednak poza oczywiście istotną ceną za nadzór, warto także porozumieć się w sprawie komunikacji (czasami na budowie zdarzają się nagłe sytuacje wymagające sprawnej reakcji), jak często będzie przyjeżdżał na budowę i jakie jest zakres jego odpowiedzialności. Możliwa jest zmiana kierownika budowy w trakcie prowadzenia prac, ale nigdy raczej nie jest to sytuacja korzystna. W razie dokonania zmiany zgodnie z artykułem 44 prawa budowlanego konieczne jest zawiadomienie powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Pieczątka kierownika budowy zawsze musi się zgadzać ze stanem faktycznym.

Czym się różni kierownik robót, a kierownik budowy? To dwa zupełnie osobne stanowiska. Ten drugi zawiaduje całą budową, natomiast pierwszy — tylko określonym odcinkiem prac, co do których nie ma uprawnień zawodowych kierownik budowy. Uprawnienia warto sprawdzić wcześniej, jeszcze przed podpisaniem umowy.  Kierownik robót, a kierownik budowy może być jednak tą samą osobą, jeżeli znajdziesz kogoś posiadającego wszelkie niezbędne prawem prerogatywy.

Jakie zmiany w projekcie może wprowadzić kierownik budowy?

Bardzo interesujące jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie zmiany w projekcie może wprowadzić kierownik budowy? Przede wszystkim taka osoba może samodzielnie (tak samo, jak architekt) zdecydować, czy proponowana przez inwestorów zmiana w nieruchomości ma charakter istotny, czy nieistotny. Jednak jeżeli dokona nieprawidłowej kwalifikacji, to i tak konsekwencje poniesie inwestor, który zostanie sprawdzony przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Dlatego warto podpisać odpowiednią umowę. Kierownik budowy może w niej zabezpieczyć inwestora albo siebie. W razie pomyłki i negatywnego wyniku kontroli, właściciel nieruchomości może wystąpić na drogę postępowania cywilno-prawnego i dochodzić odszkodowania. Na budowie jako brak odstępstwa od projektu dopuszcza się zmiany w zakresie do 2%.

Jakie zmiany w projekcie może wprowadzić kierownik budowy dokładnie? Są to zmiany nieistotne, które nie przerywają robót budowlanych. Wówczas wystarczy zastosowanie wpisu do dziennika budowy. Dodatkowo konieczne jest umieszczenie wszelkich informacji na ich temat oraz zamieszczenie rysunków. Po zakończeniu budowy kierownik budowy sporządza dokumentację powykonawczą, w której przedstawia zmiany nieistotne.  

Ile zarabia kierownik budowy?

Nie ma jednego określonego wynagrodzenia dla kierownika budowy. Cennik uzależniony jest od wielu zmiennych. Zupełnie inne wyniki otrzymasz, wpisując w wyszukiwarkę: “kierownik budowy Wrocław cena” albo “kierownik budowy Kraków cena”. W innych miastach mogą to być jeszcze inne stawki. 

Może się zdarzyć, że ktoś tylko sobie dorabia, robiąc wpisy w dzienniku budowy, szczególnie jeżeli są to niewielkie prace. Kierownik budowy bez działalności gospodarczej nie ponosi kosztów jej prowadzenia, a więc może mieć bardziej atrakcyjne ceny. 

Tak więc właściwie: ile zarabia kierownik budowy? W przypadku niedużej budowy jest to kwota do maksymalnie 4 tysięcy złotych. Więcej będzie to w przypadku dużej budowy, bo nawet do 7 tysięcy złotych. Na najwyższe kwoty liczyć może inspektor nadzoru. Są to kwoty miesięczne.

W przypadku kierownika budowy instalacji gazowej cena takiej usługi jest oczywiście wyższa. Wynika to z prostego faktu, że musi on posiadać dodatkowe uprawnienia. Właśnie w tej sytuacji pojawia się ponownie rozróżnienie: kierownik robót, a kierownik budowy. Odpowiedniego wpisu do dziennika budowy może dokonać także wykonawca robót, oczywiście jeżeli posiada stosowne uprawnienia. W innym przypadku potrzebny będzie kierownik budowy instalacji gazowej. Cena może być zależna od wybranego pakietu. Przed kosztami mogą cię uchronić dodatkowe zapisy w umowie z kierownikiem budowy. Cena może składać się z różnych pakietów, a więc nadzór nad budową instalacji gazowej może być już zawarty w cenie podstawowej.

Tomasz Borowiecki
Tomasz Borowiecki
Ukończył technikum budowlane i od tego czasu zakochał się w remontach, wykończeniach i stolarce.
Powiązane artykuły

Najpopularniejsze