Strona głównaInneCzym jest strefa przemarzania?

Czym jest strefa przemarzania?

W momencie występowania ujemnych temperatur woda znajdująca się w gruncie zamarza, w efekcie tego powstają wysadziny mrozowe, które w ostateczności mogą wyrządzać duże szkody w fundamentach, wodociągach, rurach kanalizacyjnych, czy w innych przewodach gruntowych. W dalszej części wpisu informacje, które odnoszą się do głębokości strefy przemarzania gruntu w Polsce, jaka jest ich norma, i gdzie znajduje się dokładna mapa opisująca poszczególne strefy.

Strefa przemarzania gruntu w Polsce

W takim razie, w jakich regionach występują strefy przemarzania gruntu w Polsce? Przede wszystkim Polska to kraj, który znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego. Ze względu na położenie, w naszym kraju, każdej zimy występuje naturalne zjawiska w postaci silnych mrozów. W przypadku, gdy ujemna temperatura utrzymuje się dłużej niż zwykle, w rezultacie grunt może przemarznąć, nawet na bardzo dużą głębokość. Państwo Polskie jest podzielone na kilka większych stref na mapie, w których w zależności od danej głębokości dochodzi do przemarzania gruntu. W ten sposób każda z tych stref charakteryzuje się tym, że ma odmienną głębokość, na której należy montować wszelkie instalacje wodno-kanalizacyjne.

W zdecydowanej większości obszaru Polski jest wyznaczona strefa druga, czyli ta, w której przemarzanie gruntu wynosi około jednego metra. Sytuacja inaczej wygląda po zachodniej części Polski, tam jest zdecydowanie cieplej, co widać na mapie i po normach. Z kolei najzimniej jest na terenie Suwalszczyzny, w tamtej strefie przemarzania gruntu głębokość wynosi około półtora  metra.

Mapa strefy przemarzania

Mapa z podziałem stref przemarzania gruntu w Polsce jest powszechnie dostępna w sieci, na stronach rządowych. Oczywiście istnieje możliwość, aby nabyć mapę ścienne z podziałem na dokładne strefy. Najczęściej taka zalaminowana i oprawiona w ramkę mapa jest wykonywana na zamówienie, cena waha się w okolicach około 200 złotych.

Przewody wodociągowe

Możliwość instalacji przewodów gruntowych, czyli rur wodociągowych, czy kanalizacyjnych, jest najczęściej zależna od tego, jaka jest norma głębokości przemarzania gruntu. Mimo że do zbiorników bezodpływowych, czyli inaczej „szamb”, albo przydomowych oczyszczalni ścieków odprowadzane są zanieczyszczenia o dodatniej temperaturze, to mimo wszystko w gruncie dochodzi niekiedy do sytuacji, w których ścieki wychładzają się i zamarzają , co w efekcie może doprowadzić do zapychania się i zalegania zanieczyszczeń w rurach. Dodatkowo takie wysadziny mrozowe mogą w pewien sposób przyczynić się do tego, że zaburzą ułożenie przewodów, w konsekwencji spadek rur będzie nieodpowiedni. Odpowiednie ułożenie przewodów ściekowych w gruncie może spowodować wydostawaniem się wody na zewnątrz, a nawet całkowicie zaburzyć procesy technologiczne. W związku z tym odpływy wodociągowe oraz przewody kanalizacyjne są umieszczane poniżej strefy przemarzania gruntu.

Głębokość przemarzania gruntu – jaka norma?

W takim razie, jaka jest norma głębokości przemarzania gruntu? Przede wszystkim głębokość przemarzania gruntu określana jest, jako odległość powierzchni gruntu, do tego momentu, w którym panuje pod powierzchnią ziemi ujemna temperatura. W momencie, gdy temperatura jest poniżej zera, dochodzi do przemarzania gruntu. Grunt charakteryzuje się tym, że jest wilgotny, zawiera duże ilości cząsteczek wody, i to ona najczęściej ulega zamarzaniu. Woda, gdy jest zamarznięta, zwiększa dwukrotnie swoją całkowitą objętość. W momencie, gdy cząsteczki wody ulegają zamarznięciu i zwiększają swoją objętość, rozpychają grunt, w efekcie powstają wcześniej wspomniane wysadziny mrozowe.

Dodatkowo normy przemarzania gruntu są zależne również od temperatury powietrza oraz od czasu, w którym panuje ujemna temperatura. Istnieje kilka sposobów na to, aby opóźnić zachodzące procesy przemarzania gruntu, albo je całkowicie zniwelować. Jedną z takich metod jest odpowiednie osłonięcie gruntu. W przypadku ogrodów można opóźnić ten proces pokrywając glebę grubą warstwą kory sosnowej, i odpowiednio pokryć agrowłókniną glebę.

W trakcie wykonywania prac związanych z wylewaniem fundamentów, warto zapoznać się z informacjami o strefie przemarzania gruntu. Zdecydowana większość projektów budowlanych obejmuje fundamenty, które są usadowione na głębokości około 1.2 metra. Mimo wszystko o końcowej decyzji stawiania fundamentów decyduje architekt budowlanych. W związku z tym warto skonsultować się z Geotechnikiem, który wykona odpowiednią analizę gruntu i pobierze próbki do przeprowadzenia szczegółowych badań.

Tomasz Borowiecki
Tomasz Borowiecki
Ukończył technikum budowlane i od tego czasu zakochał się w remontach, wykończeniach i stolarce.
Powiązane artykuły

Najpopularniejsze