Strona głównaInnePodłączenie prądu do działki - ile kosztuje?

Podłączenie prądu do działki – ile kosztuje?

Podłączenie prądu do działki jest jednym z podstawowych działań, które należy podjąć po zakupie ziemi i jeszcze przed rozpoczęciem na niej budowy. Oto krótka instrukcja, jakie formalności należy załatwić i ile kosztuje podłączenie prądu do działki. 

Przyłącze elektryczne na działce

Bez uzbrojenia działki prace budowlane na niej można rozpocząć, ale przeprowadzić się je da tylko do określonego momentu. W celu posiadania prądu na działce, a następnie w budowanym przez siebie domu, konieczne jest wykonanie przyłącza energetycznego. Łączy ono zewnętrzną sieć energetyczną z instalacją znajdującą się na działce.  

Przyłącze elektryczne na działce może być dwojakie. Pierwszy rodzaj to przyłącze napowietrzne, czyli przeprowadzone po prostu na słupach energetycznych. Ta metoda występuje częściej na działkach starego typu. Obecnie odchodzi się od tego sposobu przesyłu energii ze względu na bezpieczeństwo i walory estetyczne. Inna możliwość to kablowe przyłącze energii elektrycznej, znacznie bardziej popularne. W tym przypadku kable są schowane pod ziemią. Taki sposób wykonania przyłącza może się odbyć zarówno w przypadku linii napowietrznej, jak i podziemnej. W tym przypadku na granicy posesji znajduje się skrzynka. Przyłącza kablowe mają licznik energii elektrycznej, a także zabezpieczenia. Nie ma się wówczas dostępu do wnętrza skrzynki, ponieważ staje ona własnością dostawcy energii elektrycznej. Jest to wygodne i estetyczne, ale należy wziąć pod uwagę wyższy koszt podłączenia prądu do działki.

Formalności przy podłączeniu prądu na działce

Przyłącze elektryczne na działce wymaga szeregu formalności. Pierwszym dokumentem jest otrzymanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej. Tego rodzaju informacje otrzymasz w zakładzie energetycznym. Wniosek pobierzesz również z internetu. Należy w nim zawrzeć także wartość mocy przyłączeniowej. Może być ona różna w zależności od ilości oraz mocy odbiorników prądu. Zdecydowanie lepiej jest podać większą moc niż faktycznie potrzebna. Zabezpiecza to urządzenia przed uszkodzeniem na skutek zastosowania wysokiego poboru mocy przez urządzenia domowe. Wpływa to tylko na koszt podłączenia prądu do działki. Do wniosku należy dołączyć także inne dokumenty, które mogą się różnić w zależności od dostawcy. Najpopularniejsze to akt własności ziemi oraz plan zabudowy.

Po złożeniu wniosku, w ciągu 30 dni musi zostać wydanie warunków technicznych przyłącza. Znajdą się tam informacje, takie jak sposób zasilania budynku, rodzaj przyłącza, miejsce przyłączenia do sieci, czy wymagane uzgodnienia z dostawcą energii. Na tej podstawie możesz wyliczyć, jaki jest koszt podłączenia prądu na działce rekreacyjnej albo budowlanej.

To od wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zależy sposób dalszego postępowania. Jeżeli przyłącze energetyczne ma być kablowe, wymaga to przygotowania projektu. Projekt musi zostać również skonsultowany z zakładem energetycznym. Niezbędne jest także zwrócenie się do Zakładu Uzgadniania Dokumentacji, który określi, czy podłączenie prądu na działce nie będzie kolidować z innymi mediami (muszą zostać zachowane stosowne odległości).

Po otrzymaniu warunków technicznych można zrobić tymczasowe przyłącze dla celów budowlanych. Oczywiście wpływa to również na koszt podłączenia prądu do działki.

Zgoda na przeprowadzenie kabla przez działkę      

Jeżeli zakład energetyczny albo projektant chce przeprowadzić kabel energetyczny przez twoją działkę, musi uzyskać na to zgodę. W ten sposób ustanawia się tak zwaną służebność przesyłu. Taka zgoda na przeprowadzenie kabla przez działkę oczywiście obowiązuje także wśród sąsiadów, jeżeli nie ma innej możliwości wykonania przyłącza energetycznego.

Koszt podłączenia prądu na działce rekreacyjnej i budowlanej

To, ile kosztuje podłączenie prądu na działce, jest tak naprawdę najważniejszym pytaniem dla inwestora. Wykonanie kablowego przyłącza elektrycznego na działce ma cenę zależną przede wszystkim od mocy przyłączeniowej oraz od długości kabla. Standardowo jest to długość 200 metrów. Cena jest różna, ale zazwyczaj oscyluje wokół kwoty 150-200 złotych za 1kW mocy przyłączeniowej. Ile kosztuje podłączenie prądu do działki o standardowych parametrach, najczęściej wybieranych przez inwestorów? W przypadku 12 kW będzie to kwota między 1800 a 2400 złotych.

Tomasz Borowiecki
Tomasz Borowiecki
Ukończył technikum budowlane i od tego czasu zakochał się w remontach, wykończeniach i stolarce.
Powiązane artykuły

Najpopularniejsze