HomeInneRękojmia i gwarancja na roboty budowlane

Rękojmia i gwarancja na roboty budowlane

W prawie istnieje wiele narzędzi, które chronią poszczególne strony zawierające różnego rodzaju umowy. Jeśli chodzi o ochronę inwestorów, często można spotkać się z pojęciem takim jak rękojmia, które jednak nie zawsze i nie dla wszystkich jest w 100 procentach jasne. Zanim wyjaśnijmy sobie tę definicję, warto jednak zadać sobie pytanie, kogo i w jaki sposób chronią ustawy, a o jakie rzeczy musimy dbać sami. Jeśli chodzi o roboty budowlane, relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą określone są w odpowiednich artykułach kodeksu cywilnego. Według kodeksu wykonawca ma obowiązek, by oddać określony w umowie obiekt, który powinien zostać zrealizowany zgodnie z umową, projektem, a także standardami technicznymi. Inwestor z kolei, zobligowany jest do przygotowania właściwego gruntu pod roboty, odbiór umówionego obiektu, oraz dostarczenie wynagrodzenia za skończoną pracę. Mówi nam to, że inwestor ma prawo dochodzić swoich praw, jeśli budynek okaże się nieprawidłowo zrobiony, czy też jeśli w ogóle nie zostanie postawiony. Tu pojawia się pojęcie rękojmi, z której można korzystać, jeśli obiekt ma wady fizyczne. Rękojmia jest niezwykle ważna, ponieważ to na jej podstawie mamy prawo ubiegać się o zwrot kosztów, inne usługi czy naprawienie błędów z obiektem, czy nieruchomością.

Rękojmia w budownictwie

Rękojmia w budownictwie, to niezwykle ciekawa i specyficzna forma ochrony inwestora, kompletnie niezależna od winy i wiedzy wykonawcy, a także od powstania szkody, która występuje przez wydanie przedmiotu z mniejszymi i większymi wadami. Według kodeksu cywilnego, do rękojmi stosuje się przepisy o umowie o dzieło. Rękojmia w branży budowlanej, to przede wszystkim rękojmia za wady fizyczne, które oznaczają niezgodność przedmiotu czy budynku, z tym co zawarte było w umowie o roboty budowlane. Występują do tego pewne zasady, oraz warunki takie jak ustalenie, tego co jest wadą fizyczną. Za niezgodny z projektem czy z umową obiekt, uznaje się przedmiot czy budynek, który nie posiada właściwości, które zawarte zostały w umowie; nie posiada właściwości, które miały istnieć według wykonawcy; nie nadaje się do pożądanego przez inwestora celu, a wykonawca nie poinformował inwestora o swoich zastrzeżeniach co do obiektu; inwestor dostaje obiekt w stanie nieukończonym czy też niezupełnym.

Okres rękojmi na roboty budowlane

Ciężko jest określić, ile trwa okres rękojmi na roboty budowlane, ponieważ nie do każdego obiektu, prawo podchodzi tak samo. Okres rękojmi na roboty budowlane trwa dwa lata w przypadku zwykłego obiektu, z kolei w przypadku nieruchomości, trwa on pięć lat. Wiele osób zmaga się z pojęciem tego, co uznawane jest za zwykły obiekt, a co za nieruchomość, dlatego panuje powszechna opinia, że okres rękojmi powinien zostać ujednolicony, co znacznie ułatwi załatwienie pewnych spraw. Według wielu opinii okres dwóch lat może okazać się niewystarczający, by określić, czy oddany klientowi obiekt, ma wady fizyczne spowodowane z winy wykonawcy. Ciężko jest też czasem określić, czy mamy do czynienia z obiektem, czy też nieruchomością, co może okazać się kluczowe w przedstawianiu sprawy.

Rękojmia na usługi

Ważne jest, by pamiętać, że rękojmia i gwarancja nie są pojęciami zamiennymi. Gwarancja zawierana jest umownie, natomiast rękojmia jest narzędziem prawnym, oznacza to, że jest ona o wiele ważniejsza od gwarancji, oraz bezwarunkowa. Jeśli chodzi o rękojmie, odpowiedzialnym jest sprzedawca, to właśnie na niego przechodzi wina czy odpowiedzialność za popełnione błędy. Rękojmia jest więc pewnego rodzaju ochroną konsumenta, która ma szczególne znaczenie, ponieważ broni zgodnie z prawem i kodeksem cywilnym. Rękojmia na usługi jest więc bardzo istotnym przepisem, który zapewnia bezpieczeństwo klientów i konsumentów. Rękojmia na usługi, zapewnia też gwarancję jakości, ponieważ jest regulowana prawnie.

Minimalny okres gwarancji na prace budowlane

Gwarancji na prace nie zawsze udziela wykonawca, a często robi to gwarant. Mamy możliwość skorzystania z gwarancji, tylko jeśli została nam ona dana przez wykonawcę czy gwaranta, w innym przypadku, w razie wad czy niewywiązania się z umowy przez wykonawcę, inwestor może skorzystać z rękojmi. Gwarancja zostaje udzielona, kiedy wykonawca składa oświadczenie, że jeśli obiekt nie będzie spełniał warunków, wykonawca zobowiązuje się do czynności takich jak zwrot zapłaconej ceny, wymianie pewnych rzeczy, czy zapewnienie kolejnych usług. Pojawia się jednak pytanie, jaki jest okres gwarancji na prace budowlane. Jeśli gwarancja została zawarta, a umowy zostały podpisane, minimalny i domyślny okres gwarancji na prace budowlane, wynosi dwa lata. Jest więc to okres identyczny do tego, który wynosi rękojmia za wady obiektów budowlanych.

Tomasz Borowiecki
Tomasz Borowiecki
Ukończył technikum budowlane i od tego czasu zakochał się w remontach, wykończeniach i stolarce.
Powiązane artykuły

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najpopularniejsze