Strona głównaPoradyUtylizacja azbestu - jak wygląda i ile kosztuje?Utylizacja azbestu - jak wygląda...

Utylizacja azbestu – jak wygląda i ile kosztuje?Utylizacja azbestu – jak wygląda i ile kosztuje?

“Hit” polskiego budownictwa lat 60. i 70. Tani, wytrzymały, ognio- i wodoodporny, dobrze izolujący od ciepła i zimna, a do tego… silnie rakotwórczy. Dawniej powszechnie stosowany w energetyce, transporcie, przemyśle chemicznym, a nawet w sprzętach gospodarstwa domowego, dziś słusznie tępiony ze względu na swoje toksyczne właściwości dla ludzi i środowiska. Jak przebiega utylizacja azbestu? Ile kosztuje utylizacja azbestu? Od czego zależy cennik firm?

Zobacz: Gdzie wyrzucić gruz – odpady budowlane?

Jak utylizować azbest?

W 1997 roku w Polsce wprowadzono zakaz stosowania wyrobów z azbestem. Rok później zabroniono sprowadzania azbestu i towarów go zawierających, jak też zakazano ich produkcji i handlu. Oczywiście sama ustawa nie rozwiązała podstawowego problemu, jakim było, i nadal jest, skuteczne pozbycie się obecnego już azbestu w wielu polskich domach i przedsiębiorstwach. Gdzie utylizować azbest? Jak się za to zabrać? Takie kwestie obejmuje rządowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu przewidziany na lata 2009-2023, z którym można zapoznać się szczegółowo na portalu Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Utylizacja azbestu jest procesem bardzo szkodliwym dla naszego zdrowia i otoczenia. Z tego powodu do takich prac obowiązkowo należy zatrudnić firmę, posiadającą odpowiednią koncesję, a do tego zgłosić nasz zamiar odpowiednim organom architektoniczno-budowlanym. Wybrany przez nas wykonawca musi najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem demontażu, poinformować inspektora nadzoru budowlanego, sanitarnego oraz gminnego inspektora pracy o podjęte utylizacji.

Z uwagi na dobro pracowników i mieszkańców, utylizacja azbestu przebiega pod kontrolą specjalistów, przy zachowaniu najwyższych środków ostrożności. Na czas demontażu azbest jest nawilżany specjalnymi, neutralizującymi preparatami, uniemożliwiającymi pylenie się szkodliwych włókien. Następnie usunięte płyty są pakowane do szczelnie zamkniętych worków i wywożone na wysypisko przyjmujące odpady z azbestem. 

Po zakończeniu prac oraz oczyszczeniu terenu, nasz wykonawca wystawia nam dokument z potwierdzeniem przeprowadzonej utylizacji w zgodzie z wytycznymi sanitarnymi i technicznymi. Zarówno rachunek oraz zaświadczenie są potwierdzeniem legalności odbytej pracy.

branice.pl

Jakie dokumenty do utylizacji azbestu?

Utylizacja azbestu jest pracą, którą należy zgłosić w Okręgowym Inspektoracie Pracy, właściwym dla naszego adresu zamieszkania. W tym celu, należy wypełnić dokument “Zgłoszenie zamiaru przeprowadzania prac związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest”, który należy złożyć w urzędzie, drogą pocztową lub elektroniczną. W składanym dokumencie należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia prac, jak też adres, pod jakim będą się one odbywać. Ponadto informacje dotyczące liczby pracowników obecnych przy utylizacji, informacje o samym azbeście (rodzaj, nazwa wyrobów, itp.) oraz kopię aktualnej oceny stanu demontowanego obiektu. Należy również dostarczyć zobowiązanie wykonawcy do złożenia kolejnego zgłoszenia w sytuacji, gdy warunki pracy ulegną zmianie.

Na wymienioną “Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” składa się adres, typ zabudowy, numer ewidencyjny, rodzaj i ilość wyrobu oraz data sporządzenia poprzedniej oceny. W dalszej części należy podać szczegółowe dane dotyczące samego azbestu, takie jak sposób zastosowania, struktura, możliwe uszkodzenia, usytuowanie oraz funkcja danego miejsca.

Utylizacja azbestu może być kosztownym przedsięwzięciem. Z tego powodu warto działać zgodnie z przepisami oraz dopełnić wszystkich formalności, bo te mogą być podstawą do uzyskania refundacji.

Ile kosztuje utylizacja azbestu?

Wiesz już, jakie kroki podjąć do pozbycia się swojego szkodliwego problemu. Kolejna sprawa to pytanie, ile kosztuje utylizacja azbestu. Cennik może być różny w zależności od wybranej przez nas firmy. Tych z kolei na rynku nie brakuje, więc możemy wybrać taką, jaka nam najbardziej odpowiada. Średnio możemy spodziewać się ok. 350 zł/t za wywóz oraz usunięcie azbestu. Standardowe pokrycie z reguły wynosi od 1,5 do 2,5 tony. W takim razie ile kosztuje utylizacja azbestu? Możemy spodziewać się kosztów od 525 do 875 złotych.

Należy jednak liczyć się z tym, że po usunięciu materiałów z azbestem, należy zastąpić je czymś nowym. To z kolei generuje kolejne koszta, które mogą mocno nadszarpnąć nasz budżet. Z tego powodu warto zorientować się w sprawie dofinansowania, który przysługuje nam w ramach programu, opisanego na początku artykułu. Po złożeniu odpowiedniego wniosku, możemy liczyć na wsparcie wynoszące od 60% do nawet 100%.

Zobacz: Gdzie wyrzucić dywan i starą wykładzinę?

Czy można samemu usunąć azbest z dachu?

Być może znajdą się tacy, którym to, ile kosztuje utylizacja azbestu, cennik firm specjalizujących się w takich pracach oraz urzędowe zamieszanie, nie odpowiada i samodzielnie będą chcieli pozbyć się problemu. Uprzedzamy jednak, że takie rozwiązanie zamiast pomóc, może przysporzyć jeszcze więcej kłopotu. Osoba nieposiadająca odpowiednich kwalifikacji do dokonania takich prac nie może się jej podjąć pod groźbą kary. Szczegóły takiego procedowania są opisane w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Źródło: opolelubelskie.pl

Samodzielne usuwanie azbestu kara

Kara, jaka jest przewidziana za samodzielną utylizację azbestu może być dwojaka. Za samo nielegalne usunięcie azbestu można otrzymać grzywnę w wysokości 5000 zł. Kolejną sprawą jest to, gdzie utylizować azbest. Za jego niewłaściwe przechowywanie, czyli: podwórko, pole, wywózka do lasu – każde miejsce, które oficjalnie nie jest do tego przeznaczone, można zapłacić do 20000 zł kary.

Czy proces utylizacji azbestu jest szkodliwy?

Źródłem chorobotwórczych właściwości azbestu są jego mikroskopijne włókna, które mogą przedostać się do naszego układu oddechowego. Są one tak drobne, że płuca nie są w stanie ich przefiltrować. W efekcie zalegają one w naszym organizmie przez lata.Takie zatrucie nie jest od razu zauważalne, a jego konsekwencje mogą pojawić się dopiero po latach. A mowa tutaj o nowotworach płuc, oskrzeli, krtani, żołądka, jelit, także międzybłoniaku otrzewnej, opłucnej i oczywiście pylicy azbestowej.

Wspomniane włókna wydostają się do środowiska wskutek złamania, pęknięcia, ukruszenia – wszelkich uszkodzeń, które naruszyły strukturę płyty z azbestem. Dlatego tak ważne jest to, gdzie utylizować azbest oraz to, w jaki sposób się do tego zabieramy. Pamiętaj zatem, by widząc, jak ktoś podejmuje się nielegalnej utylizacji azbestu, masz pełne prawo zgłosić to odpowiednim organom, dla własnego i innych bezpieczeństwa.

Zobacz: Produkcja pelletu – dotacje i opłacalność biznesu

Otylia Rajewska
Otylia Rajewska
Studenta politechniki. Ogród, wystrój wnętrz i dobra muzyka - to moje pasje, które staram wplatać w moich tekstach.
Powiązane artykuły

Najpopularniejsze